Ofertă educațională

Ofertă educațională/Curriculum

Școala satisface nevoia elevului de a se simți competent, integrat în colectiv și independent. Avem ca prioritate pregătirea elevilor pentru o lume în schimbare, formându-le capacități, deprinderi și competențe care să le permită să-și găsească locul și menirea socială.

Procesul instructiv-educativ se desfăşoară conform programei prevăzute de MEN, utilizând manuale și auxiliare avizate MEN și folosind tehnici de predare moderne, interactive, materiale didactice performante şi dotări la standarde internaţionale.

Atât activităţile educative obligatorii cât şi programul extraşcolar sunt variate, adaptate în funcţie de particularităţile vârstei şi de ritmul propriu de învăţare al fiecărui copil.

  • Înscrierea școlii în rândul unităților de învățământ care promovează un curriculum performant, menit să crească promovabilitatea la examene și să asigure acumularea de deprinderi și competențe cu valențe tehnice de către elevi.
  • Fixarea competenței ca și obiectiv pentru toți cei implicați în procesul de educație.
  • Dezvoltarea bazei materiale la nivelul optim desfășurării activităților instructiv-educative de calitatea dorită.
  • Dezvoltarea relațiilor cu comunitatea în vederea realizarii de proiecte de interes comun.

 

  • Introducerea unor inovații didactice pentru optimizarea, cu ajutorul sistemelor educaționale informatizate, a procesului instructiv-educativ și organizarea unor programe suplimentare de consultații și meditații pentru elevi, precum și dezvoltarea ofertei curriculare la decizia școlii în vederea asigurării de șanse egale și a creșterii atractivității și interesului elevilor pentru aceasta.
  • Dezvoltarea competențelor resurselor umane prin participarea la cursuri de formare continuă și perfecționare organizate prin Casa Corpului Didactic, ONG-uri, Universități.
  • Atragerea comunității locale de partea școlii prin implicarea, în parteneriat, în implementarea unor programe de protecția mediului.

Procesul instructiv-educativ se desfăşoară conform programei prevăzute de MEN, utilizând manuale și auxiliare avizate MEN și folosind tehnici de predare moderne, interactive, materiale didactice performante şi dotări la standarde internaţionale.

Atât activităţile educative obligatorii cât şi programul extraşcolar sunt variate, adaptate în funcţie de particularităţile vârstei şi de ritmul propriu de învăţare al fiecărui copil.

Adresa:

Bucuresti
Strada Gheorghe Spacu nr. 21 sector 6

Coordonator

Alina Stefanescu
+4 0723 595 916
contact@adaschool.ro

Program

Luni – Vineri 08:00 – 18:00
Sâmbăta și Duminica – Închis